a

Menu

In onze kennismaatschappij, waar repeterende handelingen steeds meer door computers worden overgenomen, wordt creatief denken steeds belangrijker. Organisaties staan voor de uitdaging om door middel van creatief leiderschap het creatieve denkvermogen van medewerkers te stimuleren, in een omgeving die niet altijd gewend is aan creatieve ruimte. In dit artikel geven wij je 10 praktische tips die je daarbij kunnen helpen.

Binnen de kaders buiten de lijntjes kleuren

‘We moeten wat vaker out of the box denken!’ Ik hoor het mensen regelmatig roepen, in de organisaties waar wij komen. Maar weet je wat het is? Wat ze eigenlijk bedoelen is: laten we binnen onze kaders, regels, afspraken en protocollen zoeken naar een klein beetje ruimte. Misschien kunnen we daarbinnen nog een heel klein beetje afwijken van alles wat we altijd al doen.

Er is niets mis met kaders, laat ik dat vooropstellen. Sterker nog, organisaties zouden niet zonder kunnen functioneren. Omdat mensen niet zonder kunnen functioneren. We willen de wereld om ons heen met zo min mogelijk moeite kunnen begrijpen. Kaders en hokjes helpen ons daarbij. In het luchtledige zweven, of zwemmen in een oeverloze zee, vinden we maar niets. We willen houvast.

In deze snel veranderende wereld wordt tegelijkertijd van ons gevraagd om te blijven vernieuwen. Stilstaan is geen optie voor organisaties, die levensvatbaar willen blijven.

Dus: aan de ene kant hebben we een opgetuigde systeemwereld, met geconditioneerde werknemers, die zijn getraind om de omstandigheden zoveel mogelijk te beheersen, risico’s te vermijden en aan kwaliteitseisen te voldoen.

Aan de andere kant hebben we een uitdaging om flexibel te denken, zodat we ons kunnen voorbereiden op de toekomst.

Dat betekent: creatief denken stimuleren.

Creatief denken is een vaardigheid die iedereen kan leren

‘Wij zijn hier niet zo creatief’, of ‘ik ben nooit echt creatief geweest’. Veel mensen geloven dat creativiteit een bijzonder aangeboren talent vereist, waardoor ze niet geloven dat ook zij creatief zijn. Creatief denken staat los van kunstzinnige vorming. Hoewel bezig zijn met verbeeldingskracht -of dit nu met tekenen, schilderen, fotografie, schrijven, drama, pottenbakken of een andere kunstvorm is- wel kan stimuleren dat je vanuit een ontspannen geest creatieve paadjes gaat leggen in je brein.

Creatief denken is een vaardigheid die je kunt aanleren en stimuleren. Het betekent dat je denkstrategieën toepast die je helpen om buiten je gebaande kaders te denken. Dit stelt je in staat om anders te kijken, anders te denken waardoor je open staat voor nieuwe ideeën. Door je creatieve denkvermogen te stimuleren leer je flexibel om te gaan met problemen en uitdagingen. Zonder dat je alles van tevoren weet of kunt voorspellen, leer je te focussen op mogelijkheden en kansen.

Creativiteit staat kritisch denken niet in de weg

Creatief denken sluit kritisch denken niet uit. Integendeel. Het gaat juist heel goed samen. Je kunt de afwisseling trainen tussen het zoeken naar kansen en mogelijkheden en het kritisch beoordelen van de bruikbaarheid daarvan.

Met het creatieve denkproces zorg je ervoor dat mensen open leren kijken naar de toekomst en buiten hun comfortzone denken. Tegelijkertijd helpt het kritisch beoordelen van de bruikbaarheid van ideeën over die toekomst, bij de acceptatie ervan. Er is namelijk ruimte om het te hebben over kanttekeningen, zorgen, beren op de weg. Met het kritisch denken worden de ideeën beter en groeit het vertrouwen (geloof). Dit helpt mensen in beweging te komen, zodat de ideeën ook gerealiseerd kunnen worden.

Wat belangrijk is in het proces van creatief én kritisch denken, is dat voor beiden een apart moment wordt ingeruimd. In het proces van creativiteit is niets dodelijker dan het direct opwerpen van bezwaren, mitsen en maren. In het proces van kritisch denken is belangrijk dat alle ideeën gehoord worden. Oók de kritische. Creatievelingen vinden weerstand soms lastig. Maar ook in weerstand en kritische geluiden zit waardevolle informatie. Informatie over de angsten, zorgen en drijfveren van mensen. Door goed over de bezwaren na te denken, kunnen problemen worden voorzien en weggenomen. De kans van slagen wordt groter als er óók kritisch is gedacht.

Wil jij in jouw organisatie meer ruimte maken voor creatief leiderschap?

Download dan het gratis boekje met 10 praktische tips om creatief denken te stimuleren.

Wil jij regelmatig gratis inspiratie, tips, templates, visuale en creatieve oefeningen van ons ontvangen? Klik op onderstaande button.