a

Menu

Praatplaat

Sociaal beleidsplan

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg

Datum: Februari 2021

Voor het samenstellen van het beleidsplan organiseerde de gemeente Leidschendam-Voorburg twee online inloopsessies. Onderwerp van de sessies: aanscherpen van het sociaal kompas. Onderwerpen zoals zelfredzaamheid, veiligheid, kwetsbaarheid en zelfregie kwamen aan bod. Ook werd er gekeken naar knelpunten en verbeterpunten.

Wij hebben voorafgaand aan deze sessie een template ontworpen. Onze tekenaar kon zo tijdens de sessies de hoogtepunten vastleggen. Na afloop hebben wij de plaat nog na bewerkt, zodat deze als praatplaat kan worden ingezet. Een gedetailleerde plaat die het sociaal beleidsplan visueel weergeeft.

Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven: