a

Menu

Praatplaat

Vier programma actieplannen

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Datum: April 2021

Gemeente Den haag werkte aan een integrale gebiedsgerichte aanpak van 4 aangewezen gebieden in Den Haag. In die 4 gebieden speelden complexe problemen op verschillende vlakken en niveaus. Om deze problemen aan te kunnen pakken was jaren nodig en dat vroeg een grote investering. Bij deze gebiedsgerichte aanpak waren verschillende partners en bewoners uit de gebieden betrokken. De plannen waren beschreven in 4 “programma actieplannen”.

Om de raadslieden te informeren over de 4 programma actieplannen werden wij gevraagd deze plannen visueel te maken. De focus hierbij ligt op wat waar en wanneer zou gaan gebeuren, waarom dat belangrijk was, hoeveel mankracht, geld en middelen daarin zouden gaan zitten en hoelang het ongeveer zou gaan duren.
Ook was het belangrijk om de onderlinge samenhang van de 4 programma actieplannen laten zien en zo de noodzaak van alle 4 de programma actieplannen te benadrukken.

Door te werken met visuele platen hoeven de raadslieden geen lange programma plannen te lezen, komen de plannen meer tot leven en kunnen ze gebruikt worden als startpunt voor gesprekken.

Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven: