a

Menu

Om de vier jaar zijn er verkiezingen voor het waterschap. Omdat we belasting betalen aan het waterschap, hebben we er ook iets over te zeggen. Vandaar die stem. Huis van Verbeelding maakte een visueel verslag van een tweedaagse hackathon bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. In deze plog geven we je een kijkje achter de schermen hoe Rachel in zo’n situatie een visueel verslag maakt. Het laat zien hoe een traditioneel orgaan op een vernieuwende manier te werk gaat.

Voorbereiden op de toekomst

Waterschappen bereiden zich voor op de toekomst. Het waterschap is een traditionele organisatie, het oudste bestuursorgaan van Nederland. Waterschappen zorgen voor waterbeheer. Het waterschap zorgt er bijvoorbeeld voor dat er genoeg en schoon water is. En dat we beschermd zijn tegen teveel water. Het klimaat verandert, waar we wereldwijd de gevolgen van beginnen te merken. Technologische ontwikkelingen bieden meer dan ooit mogelijkheden om te innoveren en te verduurzamen.

Dus reisde Rachel af naar het pittoreske plaatje ‘De Bult’, waar ze zich samen met de andere deelnemers twee dagen liet opsluiten in een verbouwde boerderij. En van alle dagdelen werd een visueel verslag door haar gemaakt.

It takes teamwork, to make it work

Bij aankomst werd de groep toegesproken door Bartel Berkhout en Willem Veenstra van Nyenrode. De boodschap was helder: Either you’re in, or you’re out. Je ideeën doen er toe, zet je denkkracht ten volste in en laat elkaar niet in de steek. Groepen werden ingedeeld en of je nu bekend was met de andere teamleden of niet: vanaf nu was je een team.

Vier dagdelen, vier thema’s, vier sprekers, vier oplossingsrichtingen, vier maal visueel verslag

Ieder dagdeel introduceerde een inspirerende spreker het thema. Zoals Roel van Gerwen (foto), die liet zien hoe bodemdaling wordt gestopt door veenmos te planten. Ook wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van landbouw, in natte gebieden. Bijvoorbeeld met een gewas als lisdodde, dat kan dienen als veevoer, maar ook verwerkt kan worden in bouw en isolatiemateriaal (zie foto).

Nadat de spreker de deelnemers had geprikkeld om kansen en mogelijkheden te zien voor de toekomst gingen de deelnemers aan de slag. Ze pasten de inzichten direct toe op de praktijk van het waterschap.

Van elke ronde werd visueel verslag gemaakt door Rachel.

Dit ging in hoog tempo. Aan Rachel de uitdaging om in korte tijd de essentie te vatten en te zorgen dat ieder team zich gehoord voelde, maar ook de meest waardevolle opbrengst van hun sessie terugzag.

Door haar ervaring lukte het Rachel om toch heel relaxed te blijven en zelf ook te genieten van de innovatieve ideeën.

De groepen stonden onder druk om zichzelf te ‘stretchen’ en voorbij de gebaande paden te kijken. Dit zorgde voor geëngageerde gesprekken, waarin ook ruimte was om te lachen. Want innovatieve ideeën zijn soms ook gekke ideeën.

Tijdens de gespreksrondes liep Rachel rond en maakte hier en daar een aantekening om de discussies goed te volgen.

Tijdens de centrale terugkoppeling van ieder team moest ze af en toe wel de befaamde knuppel in het hoenderhok gooien: We zouden toch concreet blijven? Aan abstracte taal hebben we straks niets. We willen tastbare resultaten: ideeën die mensen echt voor zich zien. Dat is ook de meerwaarde van een visualizer/ zakelijk tekenaar tijdens een bijeenkomst als deze.

Aan het einde van de tweedaagse was de opbrengst:

  • 30 vermoeide koppies
  • Inspiratie voor de toekomst
  • 4 grote platen waarin alle waardevolle opbrengsten per thema zijn samengevat in tekeningen en kernzinnen
  • 2 trotse begeleiders van Nyenrode Business University
  • 1 zeer tevreden opdrachtgever

 

Willen jullie ook de toegevoegde waarde inzetten van een ervaren tekenaar, die strategisch kan luisteren? Een visueel verslag zoals bij het Waterschap?

Al onze ‘tekenaars’ hebben ruime ervaring in strategische functies en hebben gewerkt in het bedrijfsleven of grote overheidsinstellingen. Daarom zijn ze in staat om niet alleen de kern eruit te halen, maar ook deel te zijn van het proces om een groep scherp te houden.

Neem contact op via www.huisvanverbeelding.nl/contact.