a

Menu

Outside the box leren denken met je team

In een training Creatief Denken van Huis van Verbeelding leer je technieken om de creatieve denkkracht van jezelf en je team te vergroten. Dat betekent dat jullie voorbij de standaardoplossingen leren denken en daardoor met hagelfrisse ideeën en hernieuwde energie aan de slag gaan.

De training is praktisch, aansprekend en inspirerend voor jou en je team.
Live, op een inspirerende locatie, hybride of online mogelijk.

Vooraf spreken we goed door waar jullie je in vast willen bijten. De workshop is altijd op maat en sluit aan bij een actueel vraagstuk dat jullie hebben. En het mooie is dat jullie na afloop niet alleen interessante oplossingen hebben gevonden, maar ook de tools in handen hebben om voortaan zélf inspirerende sessies te creëren. Vind je dit interessant? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te sparren over een creatieve sessie op maat.

Workshop Visueel_Notuleren

Out of the box denken met je team

In onze kennismaatschappij, waar delen van ons werk steeds vaker door computers wordt overgenomen, wordt creatief denken steeds belangrijker. Organisaties en bedrijven staan voor de uitdaging om door middel van vernieuwend leiderschap het creatieve denkvermogen van medewerkers te stimuleren, in een omgeving die niet altijd gewend is aan creatieve ruimte. 

‘We moeten wat vaker out of the box denken!’ Het is een gevleugelde uitspraak in de organisaties waar wij komen. Wat eigenlijk wordt bedoeld is: laten we binnen onze kaders, regels, afspraken en protocollen zoeken naar een klein beetje ruimte. Misschien kunnen we daarbinnen nog een heel klein beetje afwijken van alles wat we altijd al doen. 

Er is niets mis met kaders. Sterker nog, organisaties en bedrijven kunnen niet zonder, omdat mensen niet zonder kunnen. We willen de wereld om ons heen met zo min mogelijk moeite kunnen begrijpen. Kaders en hokjes helpen ons daarbij, het maakt onze omgeving overzichtelijker. In het luchtledige zweven en ons constant afvragen hoe we de wereld moeten interpreteren, vinden we maar niets. We willen houvast en antwoorden.

Workshop Visueel_Notuleren

Creatief Denken aanleren en stimuleren

In deze snel veranderende wereld wordt van ons gevraagd om te blijven vernieuwen. Stilstaan is geen optie voor organisaties en bedrijven die levensvatbaar willen blijven. Aan de ene kant hebben we een opgetuigde systeemwereld met werknemers, die zijn getraind om de omstandigheden zoveel mogelijk te beheersen, risico’s te vermijden en aan kwaliteitseisen te voldoen. En aan de andere kant hebben we een uitdaging om wendbaar te zijn en flexibel te denken, zodat we ons kunnen voorbereiden op de toekomst. Dat betekent: creatief denken stimuleren.

Workshop Visueel_Notuleren

Maar… Wij zijn hier niet zo creatief’, of ‘ik ben nooit echt creatief geweest’. Veel mensen geloven dat creativiteit een bijzonder aangeboren talent vereist, waardoor ze niet geloven dat ook zij creatief zijn. Het lijkt veel makkelijker om kritisch te zijn. Creatief denken sluit kritisch denken niet uit. Integendeel. Het gaat juist heel goed samen. Je kunt de afwisseling trainen tussen het zoeken naar kansen en mogelijkheden en het kritisch beoordelen van de bruikbaarheid daarvan.

Creatief denken is een vaardigheid die je kunt aanleren en stimuleren. Het betekent dat je denkstrategieën toepast die je helpen om buiten je gebaande kaders te denken. Dit stelt je in staat om anders te kijken, anders te denken waardoor je open staat voor nieuwe ideeën. Door je creatieve denkvermogen te stimuleren leer je flexibel om te gaan met problemen en uitdagingen. Zonder dat je alles van tevoren weet of kunt voorspellen, leer je te focussen op mogelijkheden en kansen.

Workshop Visueel_Notuleren

Inhoud van de training Creatief Denken

In de training Creatief Denken gaan we aan de slag met:

  • Het begrijpen van je creatieve brein;
  • Het leren stellen van vragen die creativiteit ontlokken;
  • Werkvormen die je helpen om buiten de gebaande paden te denken;
  • Manieren waarop je ideeën kunt verzamelen, beoordelen en omzetten in actie.

Wij hebben er superveel zin in om samen met jullie op zoek te gaan naar vernieuwing en innovatie. Om samen buiten de lijntjes te kleuren en de boel op te schudden en te versnellen zodat jullie weer bruisend aan de slag gaan.

Voel je het al kriebelen?

Krijg je zin om dat ene uitgekauwde vraagstuk nu eens echt anders aan te gaan pakken?
Wil jij weten waartoe jouw team in staat is en tot welke hoogtes jullie samen kunnen komen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee of een workshop Creatief Denken voor jou de meest passende oplossing is. En wie weet… inspireren we elkaar binnenkort!