a

Menu

Overal zijn organisaties bezig met vernieuwing, verandering en ontwikkelen. Stil blijven staan is geen optie. De 21e eeuw vraagt van ons dat we voortdurend in beweging blijven. Meebewegen met de kansen en mogelijkheden van deze tijd. Oplossingen zoeken voor de problemen en uitdagingen die daarbij horen. In deze blog laten wij zien hoe zakelijk tekenen daaraan kan bijdragen. Verderop in dit artikel tref je concrete voorbeelden aan. 

Organisaties zijn met heel veel tijd, menskracht, geld en energie gecommitteerd aan vernieuwing en innovatie. Er worden afdelingen voor ingericht, projectgroepen voor opgetuigd, scrumtrainingen voor ingekocht en Agile werken is niet meer weg te denken.

Tegenover al deze vernieuwingsdrang staat het systeem dat er al was en dat we hebben ingericht om de organisatie juist beheersbaar te houden. Dat zorgt voor stabiliteit.

Herken je dit?
Je ziet dat de organisatie waarin je werkt bezig is met vernieuwing, verandering en ontwikkeling. En tegelijkertijd gaat dit op de ‘oude manier’. Langs lijnen die er al waren, overleggen en afstemming in gremia die al bestonden. Via regels, procedures en protocollen die moeten zorgen voor kwaliteit en uniformiteit.

Hoe we denken en handelen is het probleem én de oplossing. Zakelijk tekenen kan daar een belangrijke rol in spelen. Door te visualiseren.

Vaste mindset vs. Groeimindset

Juist als we druk zijn en de waan van de dag ons in haar greep houdt, vergeten we nog weleens te reflecteren. We jakkeren en jagen, laten ons leiden door onze agenda. In die ‘race’ vernauwt ons blikveld. Het systeem is dan onze beste vriend. Duidelijk, overzichtelijk. Niets meer en niets minder dan wat er van ons gevraagd wordt. In dit systeem groeit onze vaste mindset. Wanneer we in onze vaste mindset zitten, zien we niet hoeveel kansen en mogelijkheden er zijn om dingen anders aan te pakken. We zijn geneigd te geloven dat ‘het nu eenmaal zo gaat’, of dat we alles al een keer geprobeerd hebben, ‘dus dat het is zoals het is’.

Als we vaker even stil zouden staan, om actief terug te kijken en te reflecteren, zouden we zien waar we vast zitten. We kunnen dan opnieuw kijken: wat kunnen we op basis van onze ervaringen anders doen? Waar zien we nog een mogelijkheid om voor een fijnere/ leukere/ makkelijkere weg te kiezen? Met een groeimindset kunnen we tegenslag beter aan, blijven we onderzoeken wat wél kan en leren we van onze ervaringen.

Zelfreflectie als middel om te blijven groeien

Door te reflecteren kunnen we blijven verbeteren en ontwikkelen: werken aan onze groeimindset. Zelfreflectie kan op allerlei manieren. Wij pleiten voor een visuele aanpak.
Door visueel inzichtelijk te maken welk pad jullie hebben afgelegd, welke hindernissen jullie zijn tegengekomen en wat heeft geholpen om daar mee om te gaan, heb je letterlijk zicht op de ontwikkeling die jullie hebben doorgemaakt.

Terugkijken schiet er vaak bij in. We zijn snel geneigd met twee ogen vooruit te kijken. Terwijl het heel waardevol is om met één oog terug te kijken en met het andere vooruit. Leren van het verleden en verlangen naar de toekomst.

Hoe kunnen tekeningen daaraan bijdragen?

Door te wisselen in de visuele vorm waarmee je reflecteert, blijft het interessant voor mensen om hierover met elkaar in gesprek te zijn.

Je kunt -om het gesprek te stimuleren- bijvoorbeeld gebruik maken van wisselende templates, die je zelf tekent. Een voorbeeld van zo’n template is onderstaande. Je tekent hem op een flip-over en brengt vervolgens samen de hoogte -en dieptepunten van de afgelopen periode in beeld:

 

Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan een ‘roadmap’ zoals hieronder te zien is. Waarin je samen letterlijk terugkijkt naar het pad dat jullie hebben bewandeld. Hoe actiever en interactiever je zo’n template met elkaar bespreekt en invult, hoe waardevoller.

Groeien en ontwikkelen door middel van zakelijk tekenen

Ook Huis van Verbeelding is het afgelopen jaar enorm in ontwikkeling geweest. De fans van het eerste uur hebben van dichtbij gezien hoe het Huis gegroeid is. Ons team wordt in heel Nederland ingevlogen om organisaties te begeleiden. Met tekeningen en méér. Vooral het creatief meedenken en begeleiden van sessies wordt enorm gewaardeerd.

Willen jullie ook graag als team op een visuele manier aan de slag met reflectie en evaluatie? Investeer met elkaar in een training zakelijk tekenen, of betrek er een professionele begeleider bij, die jullie ondersteunt bij de visualisatie van jullie ervaringen.

 

Of ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan gewoon contact met ons op via info@www.huisvanverbeelding.nl